Velkommen til Domino Film og TV

Vi der er bag Domino Film og TV har været på banen i mange år
med kompetencer inder for en lang række tv-programmer og do-
kumentarer.

Vi har valgt nu at gå solo for at kunne føre nogle af vore ideer og
ambitioner ud i livet i eget produktionsselskab.

Vi ser det også som en af vores fornemmeste opgaver at produ-
cere tv-udsendelser, film og præsentationer for institutioner og
og private.

Ingen opgave er for stor og ingen for lille.

Har du en ide eller et projekt du gerne vil have ført ud i livet så
tøv ikke med at kontakte os - så taler vi om det og finder en løs-
ning.